Projekty

BALTIC STORIES


Głównym celem projektu „BALTIC STORIES" jest profesjonalizacja wydarzeń związanych z przyrodniczym i kulturowym dziedzictwem południowego Bałtyku i jej wpływ na zrównoważony rozwój turystyki kulturowej i krajoznawczej w regionie. W ramach projektu zostaną opracowane narzędzia i poradniki dla organizatorów wydarzeń, którzy otrzymają profesjonalne wsparcie w zakresie marketingu. Projekt przewiduje również działania pilotażowe i szkolenia.

Partnerami Fundacji Balteus w projekcie są instytucje z Polski, Szwecji i Litwy.

Czas trwania projektu: 1 lipca 2017-30 czerwca 2020

Całkowity budżet: 863 110,00 €

Dofinansowanie z EFRR: 714 613,50 €

Więcej informacji (w języku angielskim)

#ZostańCzęściąOpowieści

Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Projekt „BALTIC STORIES” został objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.