Współpraca międzynarodowa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wspieramy instytucje i firmy
w realizacji inicjatyw na rzecz innowacji oraz zrównoważonego rozwoju

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem jest realizacja partnerskich projektów z sektorem publicznym, prywatnym oraz ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą. Propagujemy najlepsze praktyki i doświadczenia, a także budujemy kompetencje instytucji w zakresie innowacji, strategii, komunikacji, marketingu, zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych i kulturowych oraz wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Fundacja Balteus realizuje swoje projekty na obszarze Regionu Morza Bałtyckiego.

Dla podmiotów zewnętrznych oferujemy następujący zakres usług, bazujący na naszym bogatym doświadczeniu w realizacji projektów międzynarodowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (Interreg Europa Środkowa, Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Region Morza Bałtyckiego):

  • analizy i strategie
  • plany działań
  • projekty wymiany doświadczeń
  • działania pilotażowe
  • wsparcie w realizacji działań komunikacyjnych

Zapraszamy do współpracy!

Aktualności

12-05-2023

Spotkania i dyskusje na żywo są prawdziwą podstawą do wymiany doświadczeń i budowania współpracy międzynarodowej.

Doskonale było to widać podczas spotkania inaugurującego projekt More than a Village realizowany w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA, które odbyło się w dniach 10-11 maja. Spotkanie zostało zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Południowa Warmia.

W ciągu ostatnich dwóch dni partnerzy mieli okazję namacalnie doświadczyć, na czym polega koncepcja inteligentnej wioski. W ramach wizyty studyjnej odwiedzili halę targową Spiżarnia Warmińska zrealizowaną w ramach projektu Dobre bo nasze.

Partnerzy zostali również zaproszeni do wioski garncarskiej w Kamionce prowadzonej przez Fundację Rozwoju NIDA.

Był też czas na omówienie kwestii związanych z planem pracy, komunikacją i zarządzaniem projektem.

Z pewnością były to bardzo produktywne i inspirujące dni zwiastujące niezwykle udaną współpracę.

WIĘCEJ...

Projekty unijne

Kontakt

Fundacja Balteus
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
E-mail: kontakt@balteus.eu
Website: www.balteus.eu

Nasi partnerzy