Ochrona
dziedzictwa kulturowego
na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wspieramy instytucje i firmy
w realizacji inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem jest realizacja partnerskich projektów z sektorem publicznym, prywatnym oraz ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą. Propagujemy najlepsze praktyki i doświadczenia, a także budujemy kompetencje instytucji w zakresie strategii, komunikacji, marketingu, zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych i kulturowych oraz wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Fundacja Balteus realizuje badania związane z dziedzictwem kulturowym oraz badania archeologiczne.

Dla podmiotów zewnętrznych oferujemy następujący zakres usług, bazujący na naszym bogatym doświadczeniu w realizacji projektów międzynarodowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (Interreg Europa Środkowa, Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Region Morza Bałtyckiego):

  • analizy i strategie
  • plany działań
  • projekty wymiany doświadczeń
  • działania pilotażowe
  • wsparcie w realizacji działań komunikacyjnych

Zapraszamy do współpracy!

Aktualności

28-09-2020

Eksperci z Fundacji Balteus są w trakcie badań archeologicznych na kilku niezwykle interesujących stanowiskach zarówno o charakterze osadniczym, jak i sepulkralnym z terenu województwa zachodniopomorskiego. Prowadzone prace badawcze owocują bogatymi odkryciami, które niewątpliwie przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat rozwoju osadnictwa ludzkiego na omawianym obszarze.

WIĘCEJ...

Projekty unijne

Kontakt

Fundacja Balteus
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
E-mail: kontakt@balteus.eu
Website: www.balteus.eu

Nasi partnerzy