Współpraca międzynarodowa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wspieramy instytucje i firmy
w realizacji inicjatyw na rzecz innowacji oraz zrównoważonego rozwoju

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem jest realizacja partnerskich projektów z sektorem publicznym, prywatnym oraz ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą. Propagujemy najlepsze praktyki i doświadczenia, a także budujemy kompetencje instytucji w zakresie innowacji, strategii, komunikacji, marketingu, zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych i kulturowych oraz wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Fundacja Balteus realizuje badania związane z dziedzictwem kulturowym oraz badania archeologiczne.

Dla podmiotów zewnętrznych oferujemy następujący zakres usług, bazujący na naszym bogatym doświadczeniu w realizacji projektów międzynarodowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (Interreg Europa Środkowa, Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Region Morza Bałtyckiego):

  • analizy i strategie
  • plany działań
  • projekty wymiany doświadczeń
  • działania pilotażowe
  • wsparcie w realizacji działań komunikacyjnych

Zapraszamy do współpracy!

Aktualności

10-10-2021

Istnieje wiele korzyści z rozwijającego się i prężnie działającego przemysłu winiarskiego i enoturystyki na obszarze Pomorza Zachodniego oraz Meklemburgii:

  • urozmaicenie i uatrakcyjnienie turystyczne regionu
  • aktywacja terenów poza głównymi szlakami turystycznym
  • nowe miejsca pracy
  • budowanie tożsamości i odrębności regionalnej poprzez utrzymanie tradycji winiarskich

Żeby to osiągnąć niezbędna jest współpraca władz lokalnych z właścicielami winnic i stowarzyszeniami winiarzy. 

Fundacja Balteus wykonała analizę dotyczącą modelu współpracy na bazie istniejących doświadczeń w Polsce oraz w Unii Europejskiej.

WIĘCEJ...

Projekty unijne

Kontakt

Fundacja Balteus
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
E-mail: kontakt@balteus.eu
Website: www.balteus.eu

Nasi partnerzy