Współpraca międzynarodowa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wspieramy instytucje i firmy
w realizacji inicjatyw na rzecz innowacji oraz zrównoważonego rozwoju

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem jest realizacja partnerskich projektów z sektorem publicznym, prywatnym oraz ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą. Propagujemy najlepsze praktyki i doświadczenia, a także budujemy kompetencje instytucji w zakresie innowacji, strategii, komunikacji, marketingu, zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych i kulturowych oraz wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Fundacja Balteus realizuje swoje projekty na obszarze Regionu Morza Bałtyckiego.

Dla podmiotów zewnętrznych oferujemy następujący zakres usług, bazujący na naszym bogatym doświadczeniu w realizacji projektów międzynarodowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (Interreg Europa Środkowa, Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Region Morza Bałtyckiego):

  • analizy i strategie
  • plany działań
  • projekty wymiany doświadczeń
  • działania pilotażowe
  • wsparcie w realizacji działań komunikacyjnych

Zapraszamy do współpracy!

Aktualności

09-11-2023

W dniach 7-8 listopada Fundacja Balteus uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym w ramach projektu BaMuR - Odporność Bałtyckich Muzeów: Odporne muzea i instytucje pamięci dla odpornych społeczeństw Regionu Morza Bałtyckiego”.

Podczas spotkania razem z pozostałymi partnerami omawialiśmy postępy w projekcie w tym wyniki ankiet przeprowadzonych z muzeami i instytucjami kultury z regionu Morza Bałtyckiego. 

Nie zabrakło również czasu, żeby wspólnie odwiedzić nową wystawę w Muzeum Västervik, które było naszym gospodarzem podczas tego spotkania.

Dziękujemy wszystkim partnerom za produktywne spotkanie i liczymy na ciekawe efekty naszej współpracy w kolejnych miesiącach.

WIĘCEJ...

Projekty unijne

Kontakt

Fundacja Balteus
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
E-mail: kontakt@balteus.eu
Website: www.balteus.eu

Nasi partnerzy