Współpraca
międzysektorowa i międzyregionalna
na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wspieramy instytucje i firmy
w realizacji inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem jest realizacja partnerskich projektów z sektorem publicznym, prywatnym oraz ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą. Propagujemy najlepsze praktyki i doświadczenia, a także budujemy kompetencje instytucji w zakresie strategii, komunikacji, marketingu, zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych i kulturowych oraz wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Dla podmiotów zewnętrznych oferujemy następujący zakres usług, bazujący na naszym bogatym doświadczeniu w realizacji projektów międzynarodowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (Interreg Europa Środkowa, Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Region Morza Bałtyckiego):

  • analizy i strategie
  • plany działań
  • projekty wymiany doświadczeń
  • działania pilotażowe
  • wsparcie w realizacji działań komunikacyjnych

Fundacja Balteus realizuje również badania związane z dziedzictwem kulturowym oraz badania archeologiczne.

Zapraszamy do współpracy!

Aktualności

20-08-2020

Zapraszamy do zapoznania się z narzędziami opracowanymi w ramach projektu Baltic Stories dotyczące organizacji wydarzeń związanych z dziedzictwem kulturowym regionów. 

Narzędzia są dostępne na stronie projektu Baltic Stories.

Serdecznie zapraszamy również do zapoznania się z serią filmów szkoleniowych dla organizatorów wydarzeń na temat analizy odbiorców (stakeholder analysis). Filmy są dostępne w języku angielskim.

Materiał został przygotowany we współpracy z Kelly Odell, jednego z najbardziej inspirujących mówców w Szwecji.

Wszystkie filmy są dostępne pod następującym linkiem.

WIĘCEJ...

Projekty

Kontakt

Fundacja Balteus
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
E-mail: kontakt@balteus.eu
Website: www.balteus.eu

Nasi partnerzy