Współpraca międzynarodowa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wspieramy instytucje i firmy
w realizacji inicjatyw na rzecz innowacji oraz zrównoważonego rozwoju

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem jest realizacja partnerskich projektów z sektorem publicznym, prywatnym oraz ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą. Propagujemy najlepsze praktyki i doświadczenia, a także budujemy kompetencje instytucji w zakresie innowacji, strategii, komunikacji, marketingu, zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych i kulturowych oraz wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Fundacja Balteus realizuje badania związane z dziedzictwem kulturowym oraz badania archeologiczne.

Dla podmiotów zewnętrznych oferujemy następujący zakres usług, bazujący na naszym bogatym doświadczeniu w realizacji projektów międzynarodowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (Interreg Europa Środkowa, Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Region Morza Bałtyckiego):

  • analizy i strategie
  • plany działań
  • projekty wymiany doświadczeń
  • działania pilotażowe
  • wsparcie w realizacji działań komunikacyjnych

Zapraszamy do współpracy!

Aktualności

12-02-2022

Uzyskaliśmy dofinansowanie na nowy projekt dotyczący dziedzictwa kulturowego z udziałem Fundacji Balteus. Projekt BREM "Baltic Resilient Museums" dotyczy budowy sieci odpornych muzeów i organizacji kulturalnych w regionie Południowego Bałtyku. W ramach projektu instytucje partnerskie będą wzmacniać współpracę transgraniczną w sektorze kultury w różnych aspektach: społecznym, środowiskowym oraz ekonomicznym. W projekcie uczestniczą instytucje z Polski, Szwecji oraz Litwy.

Planowana data rozpoczęcia projektu: 1.06.2022. 

WIĘCEJ...

Projekty unijne

Kontakt

Fundacja Balteus
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
E-mail: kontakt@balteus.eu
Website: www.balteus.eu

Nasi partnerzy