Aktualności

09-11-2023

W dniach 7-8 listopada Fundacja Balteus uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym w ramach projektu BaMuR - Odporność Bałtyckich Muzeów: Odporne muzea i instytucje pamięci dla odpornych społeczeństw Regionu Morza Bałtyckiego”.

Podczas spotkania razem z pozostałymi partnerami omawialiśmy postępy w projekcie w tym wyniki ankiet przeprowadzonych z muzeami i instytucjami kultury z regionu Morza Bałtyckiego. 

Nie zabrakło również czasu, żeby wspólnie odwiedzić nową wystawę w Muzeum Västervik, które było naszym gospodarzem podczas tego spotkania.

Dziękujemy wszystkim partnerom za produktywne spotkanie i liczymy na ciekawe efekty naszej współpracy w kolejnych miesiącach.

10-07-2023

W ramach projektu More than a Village Fundacja Balteus przygotowała krótki film podsumowujący główne cele i założenia projektu.

Z filmu dowiedzą się Państwo więcej o głównych wyzwaniach stojących przed naszymi partnerami i pomysłach na ich rozwiązanie.

Zapraszamy do zapoznania się w wideo.

Serdecznie dziękujemy partnerom projektu za pomoc w realizacji nagrania.

05-06-2023

Mamy przyjemność podzielić się z Państwem raportem prezentującym wyniki ankiety realizowanej w ramach projektu BaMuR „Odporność Bałtyckich Muzeów: odporne muzea i instytucje pamięci dla odpornych społeczeństw Regionu Morza Bałtyckiego”. Projekt ten jest współfinansowany przez Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego.

Raport BaMuR jest zwieńczeniem badania przeprowadzonego przez Fundację Balteus na przełomie lutego i marca 2023 roku. Ankieta miała na celu przeprowadzić analizę sytuacji muzeów i instytucji kultury z Regionu Morza Bałtyckiego w okresie pandemicznym. W badaniu ustalono, w jaki sposób podmioty te poradziły sobie w obliczu ostatnich sytuacji kryzysowych oraz z jakimi problemami się borykały i jakie rozwiązania udało im się wypracować.

Analiza sytuacji instytucji polskich została ponadto skonfrontowana z wynikami z innych państw europejskich biorących udział w projekcie. Estonia, Finlandia, Litwa i Szwecja przeprowadziły identyczną ankietę wśród krajowych organizacji kulturalnych, czego rezultaty również zostały zaprezentowane w raporcie.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym instytucjom za ich cenny głos w ankiecie i życzymy przyjemnej lektury!

12-05-2023

Spotkania i dyskusje na żywo są prawdziwą podstawą do wymiany doświadczeń i budowania współpracy międzynarodowej.

Doskonale było to widać podczas spotkania inaugurującego projekt More than a Village realizowany w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA, które odbyło się w dniach 10-11 maja. Spotkanie zostało zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Południowa Warmia.

W ciągu ostatnich dwóch dni partnerzy mieli okazję namacalnie doświadczyć, na czym polega koncepcja inteligentnej wioski. W ramach wizyty studyjnej odwiedzili halę targową Spiżarnia Warmińska zrealizowaną w ramach projektu Dobre bo nasze.

Partnerzy zostali również zaproszeni do wioski garncarskiej w Kamionce prowadzonej przez Fundację Rozwoju NIDA.

Był też czas na omówienie kwestii związanych z planem pracy, komunikacją i zarządzaniem projektem.

Z pewnością były to bardzo produktywne i inspirujące dni zwiastujące niezwykle udaną współpracę.

29-03-2023

W dniu 22 marca 2022 r. uczestniczyliśmy w konferencji zorganizowanej przez program Interreg Europa Środkowa, która miała miejsce w Wiedniu.

Podczas wydarzenia mieliśmy okazję wysłuchać ekspertów z zakresu polityki spójności UE, a także uczestniczyć w otwarciu drugiego naboru wniosków projektowych. Konferencja była doskonałą okazją do zapoznania się z projektami zatwierdzonymi w ramach pierwszego naboru, a także do zaprezentowania naszego projektu More than a Village.

Wydarzenie to było również okazją do nawiązania nowych znajomości. Było nam niezmiernie miło spotkać przedstawicieli następujących instytucji:

 • Główny Instytut Górnictwa
 • Miasto Brno
 • Region Emilia-Romagna
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgier
 • Regionalna Agencja Innowacji Południowej Transdanubii
10-02-2023

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie „Odporność bałtyckich muzeów” realizowanej w ramach projektu BaMuR „Odporność Bałtyckich Muzeów: Odporne muzea i instytucje pamięci dla odpornych społeczeństw Regionu Morza Bałtyckiego”.

Celem ankiety jest ustalenie, w jaki sposób instytucje z sektora kultury poradziły sobie w obliczu ostatnich sytuacji kryzysowych (m.in. pandemia Covid-19, wojna w Ukrainie) oraz z jakimi problemami się borykały i jakie rozwiązania udało im się wypracować.

Link do ankiety

Wyniki zostaną przeanalizowane przez zespół projektowy i opublikowane na stronach internetowych partnerów oraz zaprezentowane podczas webinaru wiosną 2023 r.

Bardzo liczymy na udział Państwa instytucji w ankiecie!

01-02-2023

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowo opublikowaną Księga Projektów realizowanych w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Publikacja zawiera podsumowanie rezultatów, wrażeń a także doświadczeń nabytych podczas prowadzenia projektów.

W ramach tego programu Fundacja Balteus miała przyjemność realizować projekt Baltic Stories, który miał na celu profesjonalizację wydarzeń organizowanych na obszarze Południowego Bałtyku.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie i jego osiągnięciach, zapraszamy do lektury.

Księga Projektów Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

25-11-2022

W dniach 22-23 listopada 2022 r. Fundacja Balteus uczestniczyła w spotkaniu inauguracyjnym projekt BaMuR "Baltic Museum Resilience: Resilient museums and memory institutions for resilient societies in the Baltic Sea Region". W spotkaniu wzieli udział wszyscy partnerzy projektu:

 • Estońskie Muzeum Wojny
 • Muzeum Västerviks
 • Fundacja Forum Marinum
 • Krajowa Agencja Rozwoju Regionalnego na Litwie

Celem spotkania było szczegółowe omówienie harmonogramu działań, a także ustalenie kolejnych kroków, jakie należy podjąć. Ponadto podczas wizyty w Viimsi partnerzy projektu mieli również okazję zwiedzić Estońskie Muzeum Wojny i poznać historię Estonii.

26-09-2022

W dniach 20-21 września 2022 r. Fundacja Balteus wzięła udział w corocznej konferencji otwierającej program Interreg Południowy Bałtyk, która miała miejsce w Sopocie. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli szansę wziąć udział w panelu dyskusyjnym poświęconym rozwojowi społeczności lokalnej i przyszłości regionu Południowego Bałtyku, a także zaangażowaniu młodzieży w rozwój regionalny. Wydarzenie było również okazją do zapoznania się z rezultatami zakończonych projektów.

Równolegle z konferencją odbyły się warsztaty organizowane przez Fundację Balteus. Spotkanie zostało przeprowadzone w ramach projektu BREM "Baltic Resilient Museums". Wzięli w nim udział nie tylko obecni partnerzy projektu, ale także interesariusze zainteresowani tematem budowy sieci muzeów i instytucji kultury na obszarze Południowego Bałtyku.

12-02-2022

Uzyskaliśmy dofinansowanie na nowy projekt dotyczący dziedzictwa kulturowego z udziałem Fundacji Balteus. Projekt BREM "Baltic Resilient Museums" dotyczy budowy sieci odpornych muzeów i organizacji kulturalnych w regionie Południowego Bałtyku. W ramach projektu instytucje partnerskie będą wzmacniać współpracę transgraniczną w sektorze kultury w różnych aspektach: społecznym, środowiskowym oraz ekonomicznym. W projekcie uczestniczą instytucje z Polski, Szwecji oraz Litwy.

Planowana data rozpoczęcia projektu: 1.06.2022. 

10-10-2021

Istnieje wiele korzyści z rozwijającego się i prężnie działającego przemysłu winiarskiego i enoturystyki na obszarze Pomorza Zachodniego oraz Meklemburgii:

 • urozmaicenie i uatrakcyjnienie turystyczne regionu
 • aktywacja terenów poza głównymi szlakami turystycznym
 • nowe miejsca pracy
 • budowanie tożsamości i odrębności regionalnej poprzez utrzymanie tradycji winiarskich

Żeby to osiągnąć niezbędna jest współpraca władz lokalnych z właścicielami winnic i stowarzyszeniami winiarzy. 

Fundacja Balteus wykonała analizę dotyczącą modelu współpracy na bazie istniejących doświadczeń w Polsce oraz w Unii Europejskiej.

30-04-2021

W dniach 28 i 29 kwietnia br. odbyły się warsztaty “Tradycje winiarskie szansą rozwoju turystyki regionów”. Webinar on-line został zorganizowany przy pomocy platformy Zoom. Fundacja Balteus zaprosiła p. Marcina Jurewicza, Eksperta ds. Wina (WSET LEVEL 3 AWARD IN WINES) oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Winnic Pomorza Zachodniego do wygłoszenia prelekcji tematycznych. Uczestnicy warsztatów, wśród których nie zabrakło m.in. przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego czy Uniwersytetu Szczecińskiego, mieli przyjemność zapoznać się z historią wina, tradycjami winiarskimi w Polsce i na świecie, promocją turystyczną regionów poprzez wino, strategiami sprzedażowymi i marketingowymi winnic, a także współpracą publiczno-prywatną przy promocji lokalnych tradycji winiarskich.

Niezwykle ciekawe informacje na temat potencjału enoturystycznego regionu Pomorza Zachodniego, uwarunkowań klimatycznych i produkcji win takich jak Cabernet Cortis, Chardonnay czy wino ludowe i wino bursztynowe, niewątpliwie przyczyniły się do upowszechnienia wiedzy o winie i wspieraniu działań mających na celu stworzenie wina jako produktu regionalnego i jednej ze sztandarowych marek regionu Pomorza Zachodniego. Dyskusja uczestników potwierdziła potrzebę integracji środowiska winiarskiego i poszerzania oferty turystycznej winnic, aby produkowane wina wpisały się w klimat kulturowy i turystyczny regionu.

Webinar został zorganizowany w ramach projektu BALTIC STORIES ,,Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w rejonie Południowego Bałtyku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

20-04-2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze online „Tradycje winiarskie szansą rozwoju turystyki regionów” organizowanym przez Fundację Balteus w ramach projektu Baltic Stories (INTERREG Południowy Bałtyk).

Program webinaru

Termin: 28-29 kwietnia 2021 r. w godzinach 10:00 - 13:00

Formularz rejestracyjny online

Webinar odbędzie się na platformie ZOOM. Link na spotkanie online zostanie przesłany na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy.

Zapraszamy do rejestracji!

12-04-2021

Serdecznie zapraszamy do składania oferty na przygotowanie oraz przeprowadzenie webinaru „Tradycje winiarskie szansą rozwoju turystyki regionów” dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z wybranych obszarów objętych wsparciem programu Interreg Południowy Bałtyk (zrekrutowanie oraz przeprowadzenie webinaru).
Termin składania ofert: 19 kwietnia 2021 r.

Zapytanie ofertowe

28-09-2020

Eksperci z Fundacji Balteus są w trakcie badań archeologicznych na kilku niezwykle interesujących stanowiskach zarówno o charakterze osadniczym, jak i sepulkralnym z terenu województwa zachodniopomorskiego. Prowadzone prace badawcze owocują bogatymi odkryciami, które niewątpliwie przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat rozwoju osadnictwa ludzkiego na omawianym obszarze.

27-09-2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach dla organizatorów wydarzeń́ o charakterze kulturowym z terenu województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego (wybrane powiaty), organizowanym w dniu 21 października 2020 w Elblągu.

Podczas warsztatów uczestniczy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną niezbędną do przygotowania i przeprowadzenia wydarzeń o charakterze kulturowym.

Program warsztatów zawiera 5 narzędzi wspomagających organizację wydarzeń oraz proponowane zagadnienia dodatkowe:
- Analizę odbiorców wydarzenia
- Organizację wydarzeń i zrównoważony rozwój
- Storytelling
- Marketing i media społecznościowe dla wydarzeń
- Model partnerstwa publiczno-prywatnego

Warunki uczestnictwa oraz szczegóły dostępne pod następującymi linkiem.

 

20-08-2020

Zapraszamy do zapoznania się z narzędziami opracowanymi w ramach projektu Baltic Stories dotyczące organizacji wydarzeń związanych z dziedzictwem kulturowym regionów. 

Narzędzia są dostępne na stronie projektu Baltic Stories.

Serdecznie zapraszamy również do zapoznania się z serią filmów szkoleniowych dla organizatorów wydarzeń na temat analizy odbiorców (stakeholder analysis). Filmy są dostępne w języku angielskim.

Materiał został przygotowany we współpracy z Kelly Odell, jednego z najbardziej inspirujących mówców w Szwecji.

Wszystkie filmy są dostępne pod następującym linkiem.

30-03-2020

W dniu 5 marca 2020 roku instytucje partnerskie projektu Baltic Stories odbyły spotkanie w celu omówienia postępów projektu. Planujemy serię nowych warsztatów w Polsce i Szwecji, działania promocyjne podczas targów, nowe materiały audiowizualne i wydarzenia z wolontariuszami na Litwie. Zapraszamy do śledzenia naszej strony na Facebooku!

https://www.facebook.com/BecomePartOfTheStory/ 

07-10-2019

 

Port morski w Karlskronie (Szwecja) znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W dniach 24-26.09.2019 w tym niezwykłym mieście odbyła się konferencja poświęcona obiektom światowego dziedzictwa z obszaru Morza Bałtyckiego, zorganizowana w ramach projektu DUNC Heritage.

Na tym ważnym wydarzeniu nie zabrakło projektu „BALTIC STORIES". Mieliśmy okazję przedstawić w skrócie nasze działania i cele oraz podzielić się doświadczeniami, które mogą stanowić zachętę do współpracy z instytucjami związanymi z obiektami światowego dziedzictwa materialnego i niematerialnego.

Na wewnętrznym spotkaniu partnerskim zostały omówione sprawy dotyczące warsztatów dla organizatorów wydarzeń, które odbędą się w styczniu i lutym 2020.

25-05-2019

 

Wolontariusze z Polski i Litwy już po raz drugi w akcji z projektem „BALTIC STORIES"! Tym razem współorganizowali święto miasta Šilutė na Litwie i rozmawiali z jego uczestnikami. Filmy z zapisem rozmów w przygotowaniu. Dziękujemy!

Wolontariuszom towarzyszyli partnerzy projektu, którzy na wewnętrznym spotkaniu przedyskutowali ostatnie szczegóły warsztatów dla organizatorów wydarzeń w rejonie Południowego Bałtyku.

08-04-2019

 

Jaką siłę ma cross-promocja, nowy trend w marketingu? Sprawdzili to partnerzy projektu „BALTIC STORIES", w który jest zaangażowana Fundacja Balteus, przygotowując film promujący wspólnie wydarzenia o charakterze kulturowym na Litwie, w Polsce i Szwecji.

Film był wyświetlany w pociągach regionalnych i na międzynarodowych lotniskach w regionie Południowego Bałtyku. Doświadczenia zdobyte przy jego produkcji i promocji staną się kanwą warsztatów poświęconych nowymi narzędziom wspomagającym organizację wydarzeń.

#ZostańCzęściąOpowieści

14-01-2019

 

Trzy wydarzenia, trzy filmy. Dzięki projektowi „BALTIC STORIES" powstały filmy promujące wydarzenia współorganizowane przez partnerów projektu:

• Święto miasta Šilutė (Litwa)

• Hasselörodden w Västervik (Szwecja)

• Festiwal Słowian i Wikingów (Polska, film przygotowany przez wolontariuszy BALTIC STORIES)

Fundacja Balteus wspiera partnerów w zakresie promocji i komunikacji w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej projektu.

#ZostańCzęściąOpowieści

Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

17-12-2018

 

Serdeczne życzenia składa Fundacja Balteus.

06-12-2018

 

Fundacja Balteus, odpowiedzialna za komunikację w projekcie Baltic Stories, uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Wspólny Sekretariat programu Interreg Południowy Bałtyk w dniach 4-5 grudnia 2018 w Gdańsku.

W pierwszym dniu szkolenia otrzymaliśmy potężną dawkę wiedzy o narzędziach komunikacji takich jak storytelling i media społecznościowe. Kolejny dzień był nastawiony na pracę w grupach: ćwiczyliśmy budowanie sprawnego zespołu, wspólnie szukaliśmy rozwiązań trudności napotykanych przy realizacji projektów. Stworzyliśmy też scenariusze dla prawdziwych historii sukcesów, które zdarzyły się dzięki projektom.

Wyjechaliśmy ze szkolenia z nową motywacją do doskonalenia komunikacji w naszym projekcie tak, by dotrzeć do jak największej liczby osób i instytucji zainteresowanych jego rezultatami.

28-11-2018

 

W dniach 14-15 listopada 2018 w Rydze odbyło się Bałtyckie Forum Turystyczne, które zgromadziło przedstawicieli instytucji publicznych i trzeciego sektora związanych z sektorem turystyki z regionu Morza Bałtyckiego.

Fundacja Balteus oraz pozostali partnerzy projektu BALTIC STORIES z zainteresowaniem uczestniczyli w panelach i warsztatach poruszających zagadnienia nowych trendów w rozwoju i promocji turystyki w cyfrowym świecie. Na zamkniętym spotkaniu omówiliśmy też działania projektowe, zarówno te już zrealizowane, jak i planowane w najbliższym czasie.

Na koniec, w udostępnionej przez organizatorów przestrzeni spotkań B2B Café, promowaliśmy inicjatywę zawiązania sieci organizatorów wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Morza Bałtyckiego. Celem tej sieci ma być wspieranie wzajemnej promocji wydarzeń tego typu, wymiana informacji i doświadczeń.

Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

15-08-2018

 

Dzięki projektowi BALTIC STORIES na tegorocznym Festiwalu Słowian i Wikingów na wyspie Wolin gościło 13 wolontariuszy z Litwy i Polski.

Młodzi ludzie między innymi prowadzili warsztaty filcowania, pisania piórem, garncarstwa oraz łucznictwa. Przygotowali też film ukazujący gości Festiwalu, którzy przyjechali na Wolin z całego świata.

#ZostańCzęściąOpowieści

25-07-2018

 

www.balticstories.eu

Pod tym adresem działa już strona internetowa projektu BALTIC STORIES, a na niej:

• najbliższe wydarzenia
• wyszukiwarka eventów
• kontakt dla organizatorów wydarzeń, którzy chcą współtworzyć międzynarodową sieć kontaktów i partnerów w obszarze Południowego Bałtyku
• informacje o projekcie BALTIC STORIES.

Strona działa w językach angielskim, litewskim, polskim i szwedzkim.

Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

23-05-2018

 

Kolejne spotkanie robocze partnerów projektu „BALTIC STORIES" odbyło się w Västervik (Szwecja).

Od 40 lat miasto jest punktem docelowym gromadzącym uczestników Hasselörodden, wydarzenia zainspirowanego tradycyjnymi drewnianymi łodziami charakterystycznymi dla archipelagu Tjust.

Więcej o Hasselörodden

Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

05-04-2018

 

Projekt „BALTIC STORIES” ma już logo, które od tej pory będzie towarzyszyć wszystkim naszym działaniom.

#ZostańCzęściąOpowieści

 Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

03-04-2018

 

W dn. 17-18.03.2018 w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni odbył się „Baltathon. Hakuj z nami w Gdyni!”. Było to pierwsze z czterech takich wydarzeń organizowanych w ramach siostrzanego projektu „Baltic Museums: Love IT!”.

W Baltathonie, wzorowanym na informatycznych maratonach programowania, wzięło udział ok. 40 uczestników. W ciągu 24 godzin mieli oni wymyśleć i opracować wstępną wersję gry na urządzenia mobilne przeznaczonej dla osób odwiedzającym Centrum Nauki EXPERYMENT lub Akwarium Gdyńskie. Gratulujemy zwycięzcom!

Fundacja Balteus jako partner projektu „BALTIC STORIES” rozmawiała o możliwościach działań międzyprojektowych wspólnie z realizatorami projektu „Baltic Museums: Love IT!” reprezentowanymi przez Fundację Rozwoju Branży Internetowej „Netcamp” ze Szczecina.

Więcej o projekcie „Baltic Museums: Love IT!”

#hack4balticmuseums

29-03-2018

 

Wesołych świąt wielkanocnych życzy Fundacja Balteus.

20-03-2018

 

Miło nam oznajmić, że projekt „BALTIC STORIES” otrzymał prestiżowy patronat Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Oznacza to, że w bieżącym roku działania realizowane w ramach projektu będą promowane w kanałach informacyjnych ERDK 2018, a tworzone dokumenty będą sygnowane charakterystycznym logo.

Patronat ERDK 2018 dla naszego projektu podkreśla znaczenie dziedzictwa kulturowego obszaru Południowego Bałtyku dla całej Europy.

Więcej informacji o ERDK 2018 w Polsce

Projekt „BALTIC STORIES” został objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

#EuropeForCulture

26-02-2018

 

BALTIC STORIES. #ZostańCzęściąOpowieści

Powyższe hasło, wymyślone przez partnerów projektu „BALTIC STORIES", będzie towarzyszyć nam we wszystkich działaniach projektowych i ułatwi ich wyszukiwanie w internecie.

#ZostańCzęściąOpowieści

Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

01-02-2018

 

Fundacja BALTEUS ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wykonania strony internetowej, logo projektu i księgi znaku (brand book) dla projektu „BALTIC STORIES".

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zgłaszania ofert do dnia 9 lutego 2018 do godz. 16:00.

20-12-2017

 

Serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne składa Fundacja Balteus.

27-11-2017

 

Projekt „BALTIC STORIES” jest już w mediach społecznościowych. Za pomocą tego nowoczesnego narzędzia chcemy tworzyć sieć współpracy i promocji między organizatorami wydarzeń kulturalnych w obszarze Morza Bałtyckiego. Odwiedź nas!

Utworzenie strony w mediach społecznościowych stanowi pierwsze działanie w ramach pakietu Komunikacja, za który w projekcie odpowiada Fundacja Balteus.

Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

14-11-2017

 

W dniach 13-14 listopada br. Fundacja Balteus uczestniczyła w spotkaniu otwierającym projekt „BALTIC STORIES" w Szczecinie.

Pierwszy dzień spotkania partnerzy z Polski, Szwecji i Litwy poświęcili na ogólne ustalenia dotyczące przebiegu projektu.

Drugiego dnia miała miejsce wizyta studyjna w Centrum Słowian i Wikingów, skansenie położonym na wyspie Wolin. Co roku w sierpniu odbywa się tu Festiwal gromadzący ok. 30 tysięcy uczestników ― żywa lekcja historii Jomsborgu, legendarnej osady u ujścia Odry sprzed 1000 lat.

Zdjęciową relację z wizyty w Centrum Słowian i Wikingów można znaleźć tutaj.

Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

03-07-2017

 

Z radością informujemy, że projekt „BALTIC STORIES” został zatwierdzony do realizacji w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk. Tematem projektu jest profesjonalizacja organizacji wydarzeń kulturalnych w miejscowościach na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego i jej wpływ na zrównoważony rozwój turystyki kulturalnej w regionie.

Oprócz Fundacji Balteus w projekcie uczestniczą partnerzy z Polski, Szwecji i Litwy. Jego realizacja rozpocznie się w lipcu 2017.

Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

19-12-2016

 

Wniosek projektu „BALTIC STORIES", którego partnerem jest Fundacja Balteus, został złożony w ramach 3. naboru do programu Interreg Południowy Bałtyk. Projekt dotyczy rozwoju turystyki eventowej na obszarze Południowego Bałtyku, a rolą Fundacji Balteus jest zarządzanie działaniami komunikacyjnymi.

02-12-2016

 

Fundacja Balteus nawiązała współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć projektowych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego.