Aktualności

30-04-2021

W dniach 28 i 29 kwietnia br. odbyły się warsztaty “Tradycje winiarskie szansą rozwoju turystyki regionów”. Webinar on-line został zorganizowany przy pomocy platformy Zoom. Fundacja Balteus zaprosiła p. Marcina Jurewicza, Eksperta ds. Wina (WSET LEVEL 3 AWARD IN WINES) oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Winnic Pomorza Zachodniego do wygłoszenia prelekcji tematycznych. Uczestnicy warsztatów, wśród których nie zabrakło m.in. przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego czy Uniwersytetu Szczecińskiego, mieli przyjemność zapoznać się z historią wina, tradycjami winiarskimi w Polsce i na świecie, promocją turystyczną regionów poprzez wino, strategiami sprzedażowymi i marketingowymi winnic, a także współpracą publiczno-prywatną przy promocji lokalnych tradycji winiarskich.

Niezwykle ciekawe informacje na temat potencjału enoturystycznego regionu Pomorza Zachodniego, uwarunkowań klimatycznych i produkcji win takich jak Cabernet Cortis, Chardonnay czy wino ludowe i wino bursztynowe, niewątpliwie przyczyniły się do upowszechnienia wiedzy o winie i wspieraniu działań mających na celu stworzenie wina jako produktu regionalnego i jednej ze sztandarowych marek regionu Pomorza Zachodniego. Dyskusja uczestników potwierdziła potrzebę integracji środowiska winiarskiego i poszerzania oferty turystycznej winnic, aby produkowane wina wpisały się w klimat kulturowy i turystyczny regionu.

Webinar został zorganizowany w ramach projektu BALTIC STORIES ,,Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w rejonie Południowego Bałtyku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

20-04-2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze online „Tradycje winiarskie szansą rozwoju turystyki regionów” organizowanym przez Fundację Balteus w ramach projektu Baltic Stories (INTERREG Południowy Bałtyk).

Program webinaru

Termin: 28-29 kwietnia 2021 r. w godzinach 10:00 - 13:00

Formularz rejestracyjny online

Webinar odbędzie się na platformie ZOOM. Link na spotkanie online zostanie przesłany na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy.

Zapraszamy do rejestracji!

12-04-2021

Serdecznie zapraszamy do składania oferty na przygotowanie oraz przeprowadzenie webinaru „Tradycje winiarskie szansą rozwoju turystyki regionów” dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z wybranych obszarów objętych wsparciem programu Interreg Południowy Bałtyk (zrekrutowanie oraz przeprowadzenie webinaru).
Termin składania ofert: 19 kwietnia 2021 r.

Zapytanie ofertowe

28-09-2020

Eksperci z Fundacji Balteus są w trakcie badań archeologicznych na kilku niezwykle interesujących stanowiskach zarówno o charakterze osadniczym, jak i sepulkralnym z terenu województwa zachodniopomorskiego. Prowadzone prace badawcze owocują bogatymi odkryciami, które niewątpliwie przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat rozwoju osadnictwa ludzkiego na omawianym obszarze.

27-09-2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach dla organizatorów wydarzeń́ o charakterze kulturowym z terenu województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego (wybrane powiaty), organizowanym w dniu 21 października 2020 w Elblągu.

Podczas warsztatów uczestniczy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną niezbędną do przygotowania i przeprowadzenia wydarzeń o charakterze kulturowym.

Program warsztatów zawiera 5 narzędzi wspomagających organizację wydarzeń oraz proponowane zagadnienia dodatkowe:
- Analizę odbiorców wydarzenia
- Organizację wydarzeń i zrównoważony rozwój
- Storytelling
- Marketing i media społecznościowe dla wydarzeń
- Model partnerstwa publiczno-prywatnego

Warunki uczestnictwa oraz szczegóły dostępne pod następującymi linkiem.

 

20-08-2020

Zapraszamy do zapoznania się z narzędziami opracowanymi w ramach projektu Baltic Stories dotyczące organizacji wydarzeń związanych z dziedzictwem kulturowym regionów. 

Narzędzia są dostępne na stronie projektu Baltic Stories.

Serdecznie zapraszamy również do zapoznania się z serią filmów szkoleniowych dla organizatorów wydarzeń na temat analizy odbiorców (stakeholder analysis). Filmy są dostępne w języku angielskim.

Materiał został przygotowany we współpracy z Kelly Odell, jednego z najbardziej inspirujących mówców w Szwecji.

Wszystkie filmy są dostępne pod następującym linkiem.

30-03-2020

W dniu 5 marca 2020 roku instytucje partnerskie projektu Baltic Stories odbyły spotkanie w celu omówienia postępów projektu. Planujemy serię nowych warsztatów w Polsce i Szwecji, działania promocyjne podczas targów, nowe materiały audiowizualne i wydarzenia z wolontariuszami na Litwie. Zapraszamy do śledzenia naszej strony na Facebooku!

https://www.facebook.com/BecomePartOfTheStory/ 

07-10-2019

 

Port morski w Karlskronie (Szwecja) znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W dniach 24-26.09.2019 w tym niezwykłym mieście odbyła się konferencja poświęcona obiektom światowego dziedzictwa z obszaru Morza Bałtyckiego, zorganizowana w ramach projektu DUNC Heritage.

Na tym ważnym wydarzeniu nie zabrakło projektu „BALTIC STORIES". Mieliśmy okazję przedstawić w skrócie nasze działania i cele oraz podzielić się doświadczeniami, które mogą stanowić zachętę do współpracy z instytucjami związanymi z obiektami światowego dziedzictwa materialnego i niematerialnego.

Na wewnętrznym spotkaniu partnerskim zostały omówione sprawy dotyczące warsztatów dla organizatorów wydarzeń, które odbędą się w styczniu i lutym 2020.

25-05-2019

 

Wolontariusze z Polski i Litwy już po raz drugi w akcji z projektem „BALTIC STORIES"! Tym razem współorganizowali święto miasta Šilutė na Litwie i rozmawiali z jego uczestnikami. Filmy z zapisem rozmów w przygotowaniu. Dziękujemy!

Wolontariuszom towarzyszyli partnerzy projektu, którzy na wewnętrznym spotkaniu przedyskutowali ostatnie szczegóły warsztatów dla organizatorów wydarzeń w rejonie Południowego Bałtyku.

08-04-2019

 

Jaką siłę ma cross-promocja, nowy trend w marketingu? Sprawdzili to partnerzy projektu „BALTIC STORIES", w który jest zaangażowana Fundacja Balteus, przygotowując film promujący wspólnie wydarzenia o charakterze kulturowym na Litwie, w Polsce i Szwecji.

Film był wyświetlany w pociągach regionalnych i na międzynarodowych lotniskach w regionie Południowego Bałtyku. Doświadczenia zdobyte przy jego produkcji i promocji staną się kanwą warsztatów poświęconych nowymi narzędziom wspomagającym organizację wydarzeń.

#ZostańCzęściąOpowieści

14-01-2019

 

Trzy wydarzenia, trzy filmy. Dzięki projektowi „BALTIC STORIES" powstały filmy promujące wydarzenia współorganizowane przez partnerów projektu:

• Święto miasta Šilutė (Litwa)

• Hasselörodden w Västervik (Szwecja)

• Festiwal Słowian i Wikingów (Polska, film przygotowany przez wolontariuszy BALTIC STORIES)

Fundacja Balteus wspiera partnerów w zakresie promocji i komunikacji w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej projektu.

#ZostańCzęściąOpowieści

Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

17-12-2018

 

Serdeczne życzenia składa Fundacja Balteus.

06-12-2018

 

Fundacja Balteus, odpowiedzialna za komunikację w projekcie Baltic Stories, uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Wspólny Sekretariat programu Interreg Południowy Bałtyk w dniach 4-5 grudnia 2018 w Gdańsku.

W pierwszym dniu szkolenia otrzymaliśmy potężną dawkę wiedzy o narzędziach komunikacji takich jak storytelling i media społecznościowe. Kolejny dzień był nastawiony na pracę w grupach: ćwiczyliśmy budowanie sprawnego zespołu, wspólnie szukaliśmy rozwiązań trudności napotykanych przy realizacji projektów. Stworzyliśmy też scenariusze dla prawdziwych historii sukcesów, które zdarzyły się dzięki projektom.

Wyjechaliśmy ze szkolenia z nową motywacją do doskonalenia komunikacji w naszym projekcie tak, by dotrzeć do jak największej liczby osób i instytucji zainteresowanych jego rezultatami.

28-11-2018

 

W dniach 14-15 listopada 2018 w Rydze odbyło się Bałtyckie Forum Turystyczne, które zgromadziło przedstawicieli instytucji publicznych i trzeciego sektora związanych z sektorem turystyki z regionu Morza Bałtyckiego.

Fundacja Balteus oraz pozostali partnerzy projektu BALTIC STORIES z zainteresowaniem uczestniczyli w panelach i warsztatach poruszających zagadnienia nowych trendów w rozwoju i promocji turystyki w cyfrowym świecie. Na zamkniętym spotkaniu omówiliśmy też działania projektowe, zarówno te już zrealizowane, jak i planowane w najbliższym czasie.

Na koniec, w udostępnionej przez organizatorów przestrzeni spotkań B2B Café, promowaliśmy inicjatywę zawiązania sieci organizatorów wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Morza Bałtyckiego. Celem tej sieci ma być wspieranie wzajemnej promocji wydarzeń tego typu, wymiana informacji i doświadczeń.

Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

15-08-2018

 

Dzięki projektowi BALTIC STORIES na tegorocznym Festiwalu Słowian i Wikingów na wyspie Wolin gościło 13 wolontariuszy z Litwy i Polski.

Młodzi ludzie między innymi prowadzili warsztaty filcowania, pisania piórem, garncarstwa oraz łucznictwa. Przygotowali też film ukazujący gości Festiwalu, którzy przyjechali na Wolin z całego świata.

#ZostańCzęściąOpowieści

25-07-2018

 

www.balticstories.eu

Pod tym adresem działa już strona internetowa projektu BALTIC STORIES, a na niej:

• najbliższe wydarzenia
• wyszukiwarka eventów
• kontakt dla organizatorów wydarzeń, którzy chcą współtworzyć międzynarodową sieć kontaktów i partnerów w obszarze Południowego Bałtyku
• informacje o projekcie BALTIC STORIES.

Strona działa w językach angielskim, litewskim, polskim i szwedzkim.

Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

23-05-2018

 

Kolejne spotkanie robocze partnerów projektu „BALTIC STORIES" odbyło się w Västervik (Szwecja).

Od 40 lat miasto jest punktem docelowym gromadzącym uczestników Hasselörodden, wydarzenia zainspirowanego tradycyjnymi drewnianymi łodziami charakterystycznymi dla archipelagu Tjust.

Więcej o Hasselörodden

Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

05-04-2018

 

Projekt „BALTIC STORIES” ma już logo, które od tej pory będzie towarzyszyć wszystkim naszym działaniom.

#ZostańCzęściąOpowieści

 Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

03-04-2018

 

W dn. 17-18.03.2018 w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni odbył się „Baltathon. Hakuj z nami w Gdyni!”. Było to pierwsze z czterech takich wydarzeń organizowanych w ramach siostrzanego projektu „Baltic Museums: Love IT!”.

W Baltathonie, wzorowanym na informatycznych maratonach programowania, wzięło udział ok. 40 uczestników. W ciągu 24 godzin mieli oni wymyśleć i opracować wstępną wersję gry na urządzenia mobilne przeznaczonej dla osób odwiedzającym Centrum Nauki EXPERYMENT lub Akwarium Gdyńskie. Gratulujemy zwycięzcom!

Fundacja Balteus jako partner projektu „BALTIC STORIES” rozmawiała o możliwościach działań międzyprojektowych wspólnie z realizatorami projektu „Baltic Museums: Love IT!” reprezentowanymi przez Fundację Rozwoju Branży Internetowej „Netcamp” ze Szczecina.

Więcej o projekcie „Baltic Museums: Love IT!”

#hack4balticmuseums

29-03-2018

 

Wesołych świąt wielkanocnych życzy Fundacja Balteus.

20-03-2018

 

Miło nam oznajmić, że projekt „BALTIC STORIES” otrzymał prestiżowy patronat Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Oznacza to, że w bieżącym roku działania realizowane w ramach projektu będą promowane w kanałach informacyjnych ERDK 2018, a tworzone dokumenty będą sygnowane charakterystycznym logo.

Patronat ERDK 2018 dla naszego projektu podkreśla znaczenie dziedzictwa kulturowego obszaru Południowego Bałtyku dla całej Europy.

Więcej informacji o ERDK 2018 w Polsce

Projekt „BALTIC STORIES” został objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

#EuropeForCulture

26-02-2018

 

BALTIC STORIES. #ZostańCzęściąOpowieści

Powyższe hasło, wymyślone przez partnerów projektu „BALTIC STORIES", będzie towarzyszyć nam we wszystkich działaniach projektowych i ułatwi ich wyszukiwanie w internecie.

#ZostańCzęściąOpowieści

Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

01-02-2018

 

Fundacja BALTEUS ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wykonania strony internetowej, logo projektu i księgi znaku (brand book) dla projektu „BALTIC STORIES".

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zgłaszania ofert do dnia 9 lutego 2018 do godz. 16:00.

20-12-2017

 

Serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne składa Fundacja Balteus.

27-11-2017

 

Projekt „BALTIC STORIES” jest już w mediach społecznościowych. Za pomocą tego nowoczesnego narzędzia chcemy tworzyć sieć współpracy i promocji między organizatorami wydarzeń kulturalnych w obszarze Morza Bałtyckiego. Odwiedź nas!

Utworzenie strony w mediach społecznościowych stanowi pierwsze działanie w ramach pakietu Komunikacja, za który w projekcie odpowiada Fundacja Balteus.

Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

14-11-2017

 

W dniach 13-14 listopada br. Fundacja Balteus uczestniczyła w spotkaniu otwierającym projekt „BALTIC STORIES" w Szczecinie.

Pierwszy dzień spotkania partnerzy z Polski, Szwecji i Litwy poświęcili na ogólne ustalenia dotyczące przebiegu projektu.

Drugiego dnia miała miejsce wizyta studyjna w Centrum Słowian i Wikingów, skansenie położonym na wyspie Wolin. Co roku w sierpniu odbywa się tu Festiwal gromadzący ok. 30 tysięcy uczestników ― żywa lekcja historii Jomsborgu, legendarnej osady u ujścia Odry sprzed 1000 lat.

Zdjęciową relację z wizyty w Centrum Słowian i Wikingów można znaleźć tutaj.

Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

03-07-2017

 

Z radością informujemy, że projekt „BALTIC STORIES” został zatwierdzony do realizacji w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk. Tematem projektu jest profesjonalizacja organizacji wydarzeń kulturalnych w miejscowościach na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego i jej wpływ na zrównoważony rozwój turystyki kulturalnej w regionie.

Oprócz Fundacji Balteus w projekcie uczestniczą partnerzy z Polski, Szwecji i Litwy. Jego realizacja rozpocznie się w lipcu 2017.

Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

19-12-2016

 

Wniosek projektu „BALTIC STORIES", którego partnerem jest Fundacja Balteus, został złożony w ramach 3. naboru do programu Interreg Południowy Bałtyk. Projekt dotyczy rozwoju turystyki eventowej na obszarze Południowego Bałtyku, a rolą Fundacji Balteus jest zarządzanie działaniami komunikacyjnymi.

02-12-2016

 

Fundacja Balteus nawiązała współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć projektowych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego.